Make your own free website on Tripod.com

Rzecz o
Sarmacyi
ukształtowaniu miejscu w Europie
i szansach jej  rozwoju przez
powrót do korzeni
Szkic
przez Janusza P. Waluszko w punktach 53
prozą

*

Na naszą historię nie umiemy patrzeć obiektywnie, widzimy ją przez pryzmat utraty niepodległości. Od kiedy dostaliśmy się w łapy Rosji stale słyszy się o 1000-letnim, nierozerwalnym związku Polski z Europą, o zachodnich źródłach naszej kultury. Dodaje się przy tym, że jest owa zależność od Rosji skutkiem naszego zapóźnienia cywilizacyjnego i że musimy "gonić" Zachód, to znaczy stworzyć silne, chrześcijańskie i kapitalistyczne państwo. Jak się to ma do rzeczywistości i czy tylko tak możemy "uciec" Rosji? A więc po kolei:

Czesc 1        Czesc 2        Czesc 3        Czesc 4        Czesc 5