Make your own free website on Tripod.com
MARCIN MURINIUS
KRONIKA MISTRZ”W PRUSKICH

Na polskie z niemieckiego przełożona z przydaniem rzeczy pamięci godnych
z rozmaitych kronik zebranych
W Toruniu drukował Malcher Neringk
Roku Pańskiego 1582