Make your own free website on Tripod.com

AKT 5 LISTOPADA

Akt 5 listopada - manifest wydany 5.XI.1916 roku w imieniu cesarzy Niemiec i Austrii. Podawał do publicznej wiadomości fakt powstania Państwa Polskiego. Jego konsekwencją było utworzenie Tymczasowej Rady Stanu.

"Do mieszkańców lubelskiego Jeneralnego Gubernatorstwa!
Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami panowania rosyjskiemu wydarte, do szczęsliwej wywiesć przyszłości, Jego Cesarska i Królewska Mość Cesarz Ausrtii i Apostolski Król Węgier, oraz Jego Cesarska Mosć Cesarz Niemiecki, ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic zastrzega się. Nowe Królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmie, potrzebne do swobodnego sił swych rozwoju. We własnej armii nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich dawniejszych czasów i pamięć walecznych polskich towarzyszy broni we wielkiej obecnej wojnie. Jej organizacja, wykształcenie i kierownictwo uregulowane będą we wspólnym porozumieniu. Sprzymierzeni monarchowie, biorąc należyty wzgląd na ogólne warunki polityczne Europy, jako też na dobro i bezpieczeństwo własnych krajów i ludów, żywią niepłonną nadzieję, że obecnie spełnią się życzenia państwowego i narodowego rozwoju Królestwa Polskiego. Wielkie zaś, od zachodu z Królestwem Polskim sąsiadujące, mocarstwa z radością ujrzą u swych granic wschodnich wskrzeszenie i rozkwit wolnego, szczęśliwego i własnym narodowym życiem cieszącego się państwa. Z Najwyższego Rozkazu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, Cesarza Austrii i Apostolskiego Króla Węgier.

Kuk
Generalny Gubernator Wojskowy"


Identyczny tekst, z podpisem Hansa von Beselera, został skierowany do mieszkańców warszawskiego generalnego gubernatorstwa