Make your own free website on Tripod.com

11.XI.1918 Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu.

18.XI.1918 roku Piłsudski powierzył misję tworzenia rządu Jędrzejowi Moraczewskiemu, w którego skład weszli: ludowcy, socjaliści i POW.

Dekrety rządu Jędrzeja Moraczewskiego:

- 22.XI.1918 - dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Tymczasowy Naczelnik Państwa w osobie Józefa Piłsudskiego z władzą ustawodawczą, wykonawczą i wojskową do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego.

- 23.XI.1918 - dekret o 8 godzinnym dniu pracy.

- 28.XI.1918 - dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.